Informasjon

Ola Odin Swärd

  • 14.04.1948 - 18.09.2022

Bilder

Bilde til minneord


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: