Informasjon

Svein Ørnes

  • 26.11.1929 - 20.01.2024

Vår kjære pappa, svigerfar, morfar, farfar og oldefar!

Takk for at du var den du var for oss alle sammen! Gjennom et langt og begivenhetsrikt liv, og hvordan du så alle for hvem de er, store som små!

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: