Informasjon

Evelyn Synnøve Rygge

  • 23.08.1939 - 01.03.2024

Til Minne om

Vår gode kjære Evelyn

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: