Informasjon

Kjell Erik "Sputnik" Kristiansen

  • 17.02.1945 - 21.05.2024

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: